Viktige biler har lys pa taket

Vårt engasjement
Det er viktig for oss å gi noe tilbake til samfunnet.

Kampanje «Viktige biler har lys på taket».

Taxi er et viktig samfunnsoppdrag og taxiyrket er en profesjon som består av mye mer enn å kjøre en bil fra A til B.

I 2017 støttet Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA kampanjen "Viktige biler har lys på taket". Denne kampanjen satt fokus på betydningen av drosjer i samfunnet og deres viktige rolle i å sikre trygg og pålitelig transport for alle. Ved å delta i denne kampanjen ønsket vi å fremheve verdien av drosjetjenester og øke bevisstheten om deres bidrag til samfunnets mobilitet. Vi oppfordret alle til å støtte kampanjen og anerkjenne den kritiske rollen som drosjer spiller i hverdagen.

Mer informasjon om kampanje på sosiale medier: https://www.facebook.com/viktigebilerharlyspataket

Image
Image
Image
Image
Image
logo.svg
OSLO DROSJEEIERES INNKJØPSLAG SA

Åpningstider:

Man - Fre 8:00 - 15:30
Sommertid (jun-aug) 8:00 - 15:00