Bli medlem - det lønner seg!

Image

Hvem kan bli medlem?

Alle løyvehavere i hele Norge kan etter innsendt innmelding bli medlem i Norske Taxieieres Innkjøpslag AS (NTI).

Alle løyvehavere tilsluttet Oslo Taxi, Asker & Bærum Taxi, Nedre Romerike Taxi, Øvre Romerike Taxi, Aurskog Høland og Sørum Taxisentral, Follo Taxi og Ski Taxi kan etter søknad og innbetaling av andel bli medlem i Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA (ODI).

Hvorfor lønner seg å bli medlem?

Vår målsetning er å styrke taxinæringens lønnsomhet!


Vi tilbyr en rekke fordeler og har landsdekkende avtaler som gir gode priser på blant annet:

Drivstoff • EL-lading • Bilvask • Bilfinansiering • Forsikringer • Advokattjenester • Veihjelp • Dekk og hotell • EU-Kontroll • Hjulstillingskontroll • AC Service • Mobilabonnement • Hybler • Kontor • Garasjeplass • Regnskap tjenester.

Image
Image

Hvor mye koster å melde seg inn?

NTI-medlemskap UTENFOR Oslo & Akershus er GRATIS.

NTI-medlemskap i Oslo & Akershus – kr 500,00 (engangsavgift).

ODI-medlemskap – kr 3000,00 (andel). 

Ingen løpende kontingent!

Oslo og Akershus

Oslo Taxi,
Asker & Bærum Taxi,
Nedre Romerike Taxi,
Øvre Romerike Taxi,
Aurskog og Høland, Sørum Taxi,
Follo Taxi og Ski Taxi.

ODI-medlemskap
Andel på kr 3.000,00 som du også får utbetalt ved utmelding **
INGEN LØPENDE KONTINGENT

Oslo og Akershus

Løyvehavere fra Oslo og Akershus som IKKE er knyttet til taxisentral Oslo Taxi, Asker & Bærum Taxi, Nedre Romerike Taxi, Øvre Romerike Taxi, Aurskog og Høland, Sørum Taxi, Follo Taxi og Ski Taxi. listet opp ovenfor.

NTI-medlemskap
Engangsavgift på kr 500,00 ***
INGEN LØPENDE KONTINGENT

Resten av landet

Løyvehavere fra hele Norge.

NTI-medlemskap kr 0,00
INGEN engangsavgift
INGEN LØPENDE KONTINGENT

* Andelsbeløpet betales ved innmelding.
** Du registreres ikke som medlem før andelsinnskudd kr 3 000,- er registrert mottatt.
*** Ved innmelding sender vi ut en faktura på engangs medlemsavgift pålydende kr 500,- inkl. mva. Medlemskapet er ikke aktivt før innbetalingen er registrert.