Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i konsernet

 

Oslo Drosjeeiers Innkjøpslag SA.

Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA (ODI) og datterselskapet Norske Taxieieres Innkjøpslag AS (NTI) er medlemsorganisasjoner med hovedformål å selge og formidle produkter og tjenester etterspurt av drosjenæringen.
ODI / NTI har et medlemsregister og administrerer et fordelsprogram / innkjøpsavtaler.

Eiendomsselskapet NORTAX AS er et datterselskap av ODI og inngår i denne Personvernerklæringen.

Datterselskapene Norges Taxi Regnskap og Taxi Depot AS har egne personvernerklæringer.

I det følgende omhandles ODI, NTI og Nortax under betegnelsen Konsernet ODI.

Enten du er medlem, bruker nettsidene våre og/eller er i kontakt med oss ved å motta mail eller postinger på sosiale media, vil Konsernet ODI behandle personopplysninger om deg. Som medlem i Konsernet ODI blir personopplysningene dine registrert i medlemsregisteret vårt. Disse opplysningene skal behandles i samsvar med personopplysningsloven og denne personvernerklæring skal gi deg trygghet om at dette skjer på en forsvarlig og sikker måte.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er daglig leder av ODI og NTI og av styreleder i NORTAX. Den daglige behandlingen og forvaltningen av medlemsregisteret og fordelsprogrammet, er delegert til Konsernet ODIs administrasjon.

Kontaktinformasjonen til Konsernet ODI er:
Adresse: Trondheimsveien 100, pb. 6576, Rodeløkka, 0501 OSLO

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 22 38 94 40

Organisasjonsnr.:  ODI:  954 579 794. NTI: 979 923 880. Nortax: 957 399 312

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på ovennevnte.

Datterselskapene Norges Taxi Regnskap AS og Taxi Depot AS har egne psonvernerklæringer.

 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger (formålet)

Formålet med innsamlingen og registreringen av personopplysninger er i hovedsak å følge opp medlemskapet ditt på en god måte og håndtere personopplysninger knyttet til medlemskapet. I tillegg brukes opplysningene til å administrere og vedlikeholde medlemsregisteret, rettigheter tilknyttet bruk av innkjøpsavtaler forbeholdt medlemmer og markedsføre innkjøpsavtaler og tjenester / produkter som du kan benytte deg av som medlem. Behandlingsgrunnlaget vi benytter oss av er for å oppfylle en avtale. (GDPR artikkel 6, 1 B).

Behandlingen av personopplysningene innebærer blant annet utstedelse av medlemskort, håndtering av andelskapitalen (kun for ODI) nyhetsbrev / SMS kommunikasjon, informere om og markedsføre konsernet ODIs produkter og tjenester, og fordelene som konsernet ODI og konsernet ODIs samarbeidspartnere tilbyr gjennom fordelsprogrammet.

I forbindelse med informasjon om og markedsføring av produkter, tjenester og fordeler fra konsernet ODIs samarbeidspartnere, foregår all utlevering og behandling av personopplysninger i tråd med lovgivningen og til de formålene som er beskrevet i personvernerklæringen. Rammene for utlevering til og behandling av personopplysninger av tredjeparter fastsettes av konsernet ODI. Det er ønskelig at du skal få tilgang til alle tilbud og fordeler som inngår i fordelsprogrammet, og i den forbindelse kan det være hensiktsmessig at tredjeparter bistår konsernet ODI med dette.

Vi benytter oss også av sosiale medier til å informere medlemmer og andre om våre produkter, tjenester og fordeler. Vi har en Facebook-side for alle medlemmer, og en lukket facebook-side for ODI-medlemmer, til dette formål, hvor ODI / NTI er felles behandlingsansvarlig for deler av behandlingen av personopplysninger sammen med Facebook.

Vi samler ikke inn personopplysninger selv på denne siden, men ved å benytte seg av siden vil det kunne samles inn og behandles personopplysninger fra besøkende på Facebook-siden, både de som er registrert i Facebook og andre. For mer informasjon om hva som samles inn og behandles av personopplysninger på Facebook-sider, se personvernerklæringen til Facebook.

Vi sender informasjon eller markedsføring av våre produkter, tjenester eller fordeler i e-post og pr. SMS til de som har samtykket til dette etter markedsføringsloven § 15. Du kan melde deg av mottak av slik kommunikasjon ved å trekke ditt samtykke eller å reservere deg mot markedsføring via telefon eller adressert post fra Konsernet ODI i Reservasjonsregisteret. Som medlem vil du motta informasjon og markedsføring fra oss om dine fordeler som ODI / NTI-medlem. Du kan melde deg av på e-posten eller du kan reservere deg mot å motta informasjon ved å kontakte administrasjonen i Konsernet ODI på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. / eller pr. telefon 22 38 94 40.

Reserverer du deg som medlem, mottar du ikke direkte informasjon om dine medlemsfordeler.

 

Hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

 

Medlemsopplysninger

Når du blir medlem i ODI / NTI registreres følgende opplysninger om deg i medlemsregisteret: navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, løyvenummer, organisasjonsnummer, dato for innmeldingen og dato for innbetaling av andelsinnskudd for ODI medlemmer og innmeldingsavgift for NTI- medlemmer i Oslo og Akershus. Disse opplysningene er nødvendige for at ODI / NTI skal kunne administrere medlemskapet ditt. Medlemsnummeret ditt tildeles og registreres av ODI / NTI. Ved behov vil ODI / NTI også kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret og opplysninger fra samarbeidspartnere i fordelsprogrammet / innkjøpsavtalene.

Dersom du bruker skjemaene på nettsidene kan du bli bedt om å sende oss informasjon, legge ved dokumenter, eventuelle beskjeder og signaturen din. Målet med å ha integrerte skjemaer er å kunne yte best mulig service, samt å besvare din henvendelse. Ingen av opplysningene du gir fra deg blir gitt videre til tredjeparter med mindre dette står tydelig beskrevet i skjemaet.

I skjemaene blir du bedt om å fylle inn alle felt som er nødvendige for å behandle henvendelsen din. Dette er for å unngå spam og andre useriøse henvendelser. Det er likevel frivillig å oppgi opplysninger i de integrerte skjemaene på nettsidene.

Ønsker du ikke å oppgi den nødvendige informasjonen på nettsidene, kan du sende e-post eller ringe direkte til ODI / NTIs administrasjon. Du kan også møte opp på vårt kontor i Trondheimsveien 100, eller sende vanlig brev i posten.

Medlemsopplysninger behandles på grunnlag av avtalen vi har med deg som medlem. Dersom det behandles personopplysninger ut over det som kreves etter medlemsavtalen, vil det behandles etter en interesseavveining for å sikre at dine rettigheter er ivaretatt, eller etter samtykke, om det er viktig at du er klar over behandlingen og har akseptert denne.

 

Opplysninger om ikke-medlemmer

Melder du din interesse eller ønsker informasjon fra oss om våre produkter og tjenester, vil vi i denne forbindelse behandle personopplysninger for utsendelse av informasjon, i hovedsak e-postadresse. Behandlingen skjer da på grunnlag av avtale med deg eller samtykke.

Vi vil også besvare henvendelser som kommer inn til oss, hvor kontaktopplysninger og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen vil bli behandlet. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

 

Opplysninger om leietakere og beboere

ODI og Nortax AS behandler personopplysninger om leietakere og beboere i sin virksomhet ifm. utleie. Behandling av personopplysninger skjer her innenfor personvernlovgivningen.

 

Circle K Servicestasjon

ODI eier og driver Circle K servicestasjon i Nils Hansens vei 15 på Bryn.

Stasjonen drives i henhold til Circle K sin Personvernerklæring. Se www.circlek.no/no_NO/pg1334110774219/Personvernerkl%C3%A6ring.html

 

Rekruttering

Ved rekruttering til nye stillinger oss hos, vil CV, søknad, attester og referanser og informasjon du sender til oss, og opplysninger vi opparbeider i prosessen med rekruttering bli behandlet hos oss på grunnlag av en interesseavveining. Vi vil slette personopplysninger og informasjon vi mottar etter gjennomført rekruttering for de som ikke ansettes.

 

Ansatte, styremedlemmer og tillitsvalgte

Konsernet ODI vil slette personopplysninger og informasjon om ansatte styremedlemmer og tillitsvalgte når ansatte slutter eller verv avsluttes i henhold til personvernlovgivningen.

 

Informasjonskapsler

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 

Hvordan oppbevares, sikres og slettes opplysningene?

Konsernet ODI lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Alle registrerte personopplysninger om medlemmer lagres og oppbevares i medlemsregisteret. Melder du deg ut av konsernet ODI eller utelukkes som medlem etter reglene vedtekter, vil personopplysningene om deg bli slettet.

Vi vil likevel oppbevare enkelte opplysninger for å dokumentere historikken.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

 

Hvordan sikres opplysningene i medlemsregisteret?

Kun medarbeidere i Konsernet ODI har tilgang til medlemsregisteret. Tilgangen er regulert med adgangskontroll og passord.

Konsernet ODI behandler opplysningene på en trygg måte og i henhold til personopplysningslovens krav om integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.

 

Hvordan kan du få innsyn i eller endre registrerte personopplysninger?

Du har rett til innsyn i opplysningene som er registrert om deg. Dersom opplysningene er ufullstendige eller feil, kan du kreve at disse blir rettet.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Konsernet ODI bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

Mer informasjon?

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting kan du kontakte oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 22 38 94 40.

Personvernerklæring for datterselskapet Taxi Depot AS finner du på

www.taxiguide.no og www.odi.no, og for Norsk Taxi Regnskap AS finner du Personvernerklæring på www.odi.no

logo.svg
OSLO DROSJEEIERES INNKJØPSLAG SA

Åpningstider:

Man - Fre 8:00 - 15:30
Sommertid (jun-aug) 8:00 - 15:00