Årsmøte

Årsmøtet er innkjøpslagets øverste myndighet.

Årsmøte

Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA

ODI

Styret

Morselskap

Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA

Eiendomsdrift Utvikling, utleie og drift

Servicestasjon Bryn

Norske Taxieieres Innkjopslag AS

100%

Nortax AS Eiendomsselskap

98%

Norges Taxi Regnskap AS

80%