Hvem er vi

Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA (ODI) & Norske Taxieieres Innkjøpslag (NTI) 

ODI er et samvirkeforetak med begrenset ansvar, vekslende kapital og over 1550 medlemmer fra Oslo og Akershus. NTI er et aksjeselskap og over 3850 medlemmer utenfor Oslo og Akershus.  Formålet er å tilby medlemmer gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet på like vilkår så langt dette er mulig.

Alt Text

Visjon

ODI & NTI er drosjenæringens foretrukne leverandør av produkter og tjenester som er sikre, troverdige og miljøvennlige.

Forretningsidé

ODI & NTI skal selge og formidle produkter og tjenester etterspurt av drosjenæringen i Norge som styrker næringens lønnsomhet og troverdighet.

Vi har støttet drosjeeiere i over 100 år!

Taxinæringen er en stor næring i Norge, og gjør betydelige innkjøp. Det er store kostnader forbundet med å holde bil med forsikringer, drivstoff, dekk, batterier, service, finansiering, karosseri og bilreparasjoner, telefon etc., og dere vet også at drosjebilen må være i arbeid hele tiden for å være lønnsom. Dine innkjøp som drosjeeier påvirker din lønnsomhet, og vi vet at drosjeeiere er både kvalitets- og kostnadsbevisste.

Da drosjenæringen ble etablert i Norge, innså drosjeeierne straks at «penger spart var penger tjent». Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA (ODI) ble derfor etablert av drosjeeiere allerede i 1919, faktisk 2 år før Oslo Taxi ble etablert. For å kunne gjøre innkjøp for landets drosjenæring ble også Norske Taxieieres Innkjøpslag AS (NTI) etablert i 1998. Dermed var innkjøpsorganisasjonen for hele landet etablert.

NTI ble straks en suksess, og i dag har innkjøp til NTI-medlemmer for lengst passert volum til ODI-medlemmer. Nå er det ca. 1.550 medlemmer i ODI og ca. 3.850 medlemmer i NTI. Til sammen representerer ODI/NTI over 5.400 medlemmer som gjør årlige innkjøp på over 500 mill. kroner. Det gir oss innkjøpsmakt når innkjøpsavtaler skal forhandles, eller reforhandles. Innkjøpsmakt gir lavere priser og bedre lønnsomhet i din drosjebedrift.

Kjerneverdier

Tett på

 • Til stede under medlemsbehandling
 • Forstår medlemmer og imøtekommer medlemmenes behov
 • Lytter til medlemmer og gir oppmerksomhet
 • Er kjent med medlemmenes hverdag

Troverdig

 • Holder det som loves, er til å stole på
 • Kvalitet på tjenester og produkter
 • God forretningsskikk
 • Tar vare på andelshavernes kultur

Profesjonell

 • Levere kvalitet og etterleve interne og eksterne krav
 • Produktkunnskap
 • Tar initiativ og lærer av medlemmenes tilbakemeldinger
 • Miljø- og sikkerhetsbevisst