HJEM
MENY
Søk

Om oss

Formål

Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA(ODI) er et samvirkeforetak med begrenset ansvar, vekslende kapital og ikke mer enn 1933 medlemmer.
Formålet er å tilby medlemmene gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet på like vilkår så langt dette er mulig.

Visjon

«ODI er drosjenæringens foretrukne leverandør av produkter og tjenester som er sikre, troverdige og miljøvennlige».

Forretningsidé

«ODI skal selge og formidle produkter og tjenester etterspurt av drosjenæringen i Norge
som styrker næringens lønnsomhet og troverdighet».

Kjerneverdier

ODI har følgende kjerneverdier:

  •  Tett på
  •  Troverdig
  •  Profesjonell

Med dette menes:

Tett på:

Tilstede ved kundebehandling
Kjenner kunden og møter kundens behov
Lytte til kunden og gir kunden oppmerksomhet
Kjenner kundens hverdag

Troverdig:

Holde det som loves, til å stole på.
Kvalitet på service og på produktene
God forretningsskikk
Ta vare på andelshavernes kultur

Profesjonell:

Levere kvalitet og etterleve interne og eksterne krav
Produktkunnskap
Tar initiativ og lærer av kundenes tilbakemeldinger
Miljø- og sikkerhetsbevisst

Medlemsskap

Enhver taxieier som er medlem av Oslo Taxi eller andre sentraler i Akershus med driftsform
og eierskap per 30. april 1999 kan etter søknad bli andelshaver i ODI.

Organisasjonen

Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA
Stiftet 1919

Trondheimsvn. 100 – 3. etg.
Telefon: 22 38 94 40
Adm. dir.: Kurt Gjøen

 

Årsmøte

Årsmøtet er innkjøpslagets øverste myndighet.

Styret

Erik Bjørløw Dye
Styreleder
Marit Ødegaard
Nestleder
Mudaser Munir
Styremedlem
Lise-Mette Lundsten
Styremedlem
Per Steinar Vestengen
Styremedlem
Ove Peter Oddsteen
1. varamedlem
Gry Todler Burud
2. varamedlem

Administrasjon

Kurt Gjøen
Adm. dir. Send E-post
Tlf. 970 36 230
Mona Elverum
Kontorsjef Send E-post
Tlf. 22 38 94 40
Morten Hansen
Økonomisjef Send E-post
Tlf. 22 38 94 40
Tlf: 22 38 94 40

Tastevalg:
1 - Sentralbord og admin ODI/NTI
2 - Økonomi
3 - Taxibutikken
4 - Circle K Bryn

Hovedkontor
Åpningstider ODI/NTI
Man - Fre 8:00 - 15:30
Sommertid (jun-aug) 8:00 - 15:00
kontakt@odi.no
Vår servicestasjon
CircleK Bryn
Les mer her