HJEM
MENY
Søk

Innmelding

Bli medlem av ODI eller NTI

Velkommen med i taxinæringens innkjøpslag!

Taxinæringen er en stor næring i Norge, og gjør betydelige innkjøp. Det er store kostnader forbundet med å holde bil med forsikringer, drivstoff, dekk, batteri, service, finansiering, karosseri og bilreparasjoner, telefon etc., og dere vet også at drosjebilen må være i arbeid hele tiden for å skape lønnsomhet. Dine innkjøp som drosjeeier påvirker din lønnsomhet, og vi vet at drosjeeiere er både kvalitets- og kostnadsbevisste.

Da drosjenæringen ble etablert i Norge, så drosjeeierne straks at « penger spart var penger tjent». Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA (ODI) ble derfor etablert av drosjeeiere allerede i 1919, faktisk 2 år før Oslo Taxi ble etablert. For å kunne gjøre innkjøp for landets drosjenæring ble også Norske Taxieieres Innkjøpslag (NTI) etablert i 1998. Dermed var innkjøpsorganisasjonen for hele landet etablert.

NTI ble straks en suksess, og i dag er innkjøp til NTI-medlemmer for lengst passert volum til ODI-medlemmer. Nå er det ca. 1.700 medlemmer i ODI og ca. 3.400 medlemmer i NTI. Til sammen representerer ODI/NTI over 5.100 aktive medlemmer som gjør årlige innkjøp på over 500 mill. kroner. Det gir oss innkjøpsmakt når innkjøpsavtaler skal forhandles frem, eller reforhandles. Innkjøpsmakt gir lavere priser og bedre lønnsomhet i din drosjebedrift.

Vår forretningsidé er at ODI skal selge og formidle produkter og tjenester etterspurt av drosjenæringen i Norge, som styrker næringens lønnsomhet og troverdighet».

Vårt mål er å tilknytte oss enda flere drosjeeiere, slik at våre avtaler kan bli enda bedre. Våre kjerneverdier er «Tett på, Troverdig, Profesjonell og Lagspill», noe vi arbeider med å etterleve hver dag!

Sett deg inn i våre innkjøpsavtaler (odi.no) / produktinformasjonsblader og oppdater deg på våre tilbud til næringen!

ODI styres- og eies av drosjeeiere i Oslo Taxi og sentraler i Akershus som var etablerte før 1999. ODI er organisert som et samvirkeforetak, og nye medlemmer må kjøpe seg inn med en andel på kr. 3.000,-. Andelen innbetales til bankkontonummer 9001.07.17387 og påfør løyvenummer i meldingsfeltet på betalingen. NTI er 100 % eiet av ODI. Medlemskapet i NTI er gratis, mens innmeldingsavgiften i NTI for sentraler i Oslo og Akershus som ble etablert etter 1999 er kr. 500,- ink. mva. Innmeldingsavgiften innbetales til bankkontonummer 9001.07.18634 og påfør løyvenummer i meldingsfeltet på betalingen.

Det er ingen løpende medlemskontingent i hverken ODI eller NTI.

Du kan enkelt melde deg inn i ODI eller NTI via «Innmeldingsskjema», der det også gis nærmere opplysninger, eller du kan ta kontakt pr. telefon (22389440).

 

Innmeldingsskjema

Du kan benytte innmeldingsblanketten lenger ned på siden for å registrere deg som medlem i Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag, ODI, eller som medlem i Norske Taxieieres Innkjøpslag, NTI.

ODI-medlem eller NTI-medlem

Tabellen nedenfor angir om det er ODI eller NTI som er aktuelt for deg og hvilke kostnader som er forbundet med innmeldingen.


Oslo og Akershus 
Oslo Taxi,
Asker & Bærum Taxi,
Nedre Romerike Taxi,
Øvre Romerike Taxi,
Aurskog og Høland, Sørum Taxi,
Follo Taxi og Ski Taxi

ODI-medlem *) **) 3.000,00 kr


Oslo og Akershus
Taxisentral ikke listet opp ovenfor

NTI-medlemsskap ***) 500,00 kr


Resten av landet

NTI-medlemsskap 0,00 kr


 

* Andelsbeløpet betales ved innmelding.

** Du registreres ikke som medlem før andelsinnskudd kr. 3 000,- er registrert mottatt.
*** Ved innmelding sender vi ut en faktura på engangs medlemsavgift pålydende kr. 500,- inkl. mva. Medlemskapet er ikke aktivt før faktura er betalt.

Medlemskapet blir ikke aktivt før innbetalingen er registrert.

 

Registrer ditt ønsker om kurs ved å fylle ut skjema under, og du vil motta et brev i posten når du har fått plass på et kurs.

Feltene merket med * må fylles ut

  Tlf: 22 38 94 40

  Tastevalg:
  1 - Sentralbord og admin ODI/NTI
  2 - Økonomi
  3 - Taxibutikken
  4 - Circle K Bryn

  Hovedkontor
  Åpningstider ODI/NTI
  Man - Fre 8:00 - 15:30
  Sommertid (jun-aug) 8:00 - 15:00
  kontakt@odi.no
  Vår servicestasjon
  CircleK Bryn
  Les mer her