HJEM
MENY
Søk

Taxiforsikring

Taxiforsikring

1. Hvem avtalen gjelder for

Avtalen gjelder for drosjeeiere og firmaer som har gyldig medlemskap i ODI og NTI som er forsikret i If.

2. Avtalens mål

Avtalens mål er gjennom et langsiktig samarbeide:
  • Å sørge for at andelseierne får forsikringsdekninger som er tilpasset behovene i bransjen.
  • Å sikre at premienivået er tilpasset de forskjellige eieres driftsform og geografiske forskjeller i risiko.
  • Å sikre selskapet en stabil og lønnsom portefølje.

Dette vil sikres gjennom jevnlig møter mellom partene. ODI og NTI vil få innsyn i de økonomiske resultatene for avtalen,
og vil samarbeide med If om produktutvikling og prisjusteringer.

3. Betjening

Selskapet har flere betjeningsformer for medlemmene. Avtalen gjelder enten de er betjent gjennom selskapets bedriftssentre, «firmaagenturer», eller assurandører.

Ønsker du tilbud på din drosjeforsikring, ring If på 21 49 22 22, og spør etter drosjetilbud gjennom ODI/NTI avtalen.

4. Skadebehandling

Alle skader meldes direkte til selskapet:

Telefon 815 00818 eller 02400

På e-post: skadeservice@if.no

5. Avtalens oppbygging

Fra januar 2014 er oppbygging av ODI/NTI avtalene vesentlig forenklet. Avtalene består av to hovedgrupper:

  1. Kun eier selv som kan kjøre bilen.
  2. Øvrige – flere sjåfører enn eier som kjører bilen/bilene.

Gjennomført kurs i Aktiv Sikkerhet for eier og sjåfører, gir ytterligere fordeler for hver av de overnevnte gruppene.

Aktiv Sikkerhet er et kurs som gir opplæring i kjøreadferd, trafikkforståelse og aktiv holdning til skadeforebyggende adferd. Kurset går over
fire kvelder a 3 timer. Gjennomført kurs kvalifiserer til kursbevis som vil være en dokumentasjon for å oppnå denne fordelen.
Kursene settes opp av ODI/NTI og instruktørene er håndplukkede drosjesjåfører som har gjennomgått veilederkurset Aktiv Sikkerhet hos If.
Valg av årlig kjørelengde er blitt utvidet med flere intervaller, og gjør det lettere å treffe riktig for den enkelte.

Den nye avtalen gjør det også mulig å fjerne glass og redning fra forsikringsavtalen for de som måtte ønske det.

6. Fordeler i avtalen

Avtalen er bygget opp slik at den skal gi drosjeeierne en trygghet for at de har med dekninger som mange har lett for å glemme.

I ODI/NTI avtalen medfølger det automatisk et særvilkår uten ekstra kostnad for drosjeeier. Særvilkår 708 inneholder følgende dekninger og eksta fordeler:

Bedriftsansvar – er en dekning som fanger opp skader som kan oppstå utenfor bilen, når denne står stille og sjåføren er innvolvert, og det i ettertid framsettes et økonomisk krav mot bedriften.

Utvidet forsikring for næringsdrivende/Begerenset identifikasjon – denne dekningen sikrer at drosjeeierne får et oppgjør uten avkortning.

Taxidata/taxameter – fastmontert utstyr er inkludert med inntil kr. 100.000,-

Psykologisk førstehjelp – gir tilgang på hurtig bistand fra krisepsykiater ved alvorlige uhell og traumatiske hendelser.

Ransforsikring –- innkjørt, max kr 10.000,-.

Ingen egenandel ved bilinnbrudd -– dersom montert digitalt overvåkningskamera

7. Tilbud på personpakka for drosjeeiere -– avtalenummer 44

Tilbudet er åpent for alle drosjeeiere og firmaer som har gyldig medlemsskap i ODI/NTI, og som har sine drosjer forsikret i If Skadeforsikring.

Personpakka omfatter:

  • Lovpålagt yrkesskade – YS
  • Obligatorisk tjenestepensjon – OTP
  • Helseforsikring
8. Avslutning

Gjennom samarbeidsavtalen med If ser vi store muligheter for å få til en reduksjon av skader. Vi er optimister.
Vi skal gjøre det vi kan i form av samarbeidsavtaler med billeverandører og verksteder,
men til syvende og sist er det dere som er på veien som bestemmer deres egen økonomi. Det lønner seg å kjøre skadefritt!!

Vi vet at skadene i 90 % av tilfellene skyldes den som sitter bak rattet. – Ta utfordringen, la oss få ned skadene!

Last ned produktinformasjonsblad
Tlf: 22 38 94 40

Tastevalg:
1 - Sentralbord og admin ODI/NTI
2 - Økonomi
3 - Taxibutikken
4 - Circle K Bryn

Hovedkontor
Åpningstider ODI/NTI
Man - Fre 8:00 - 15:30
Sommertid (jun-aug) 8:00 - 15:00
kontakt@odi.no
Vår servicestasjon
CircleK Bryn
Les mer her