HJEM
MENY
Søk

Ledige lager og garasjeplass.

Det er ledige garasjeplasser i kjelleren på Bryn (Nils Hansens vei 15):

– garasjeplass nr 7, 20, 26, 27  ledige fra i dag

– garasjeplass nr 21/22 ledig fra 1. desember 2022

Alle disse garasjeplasser har mulighet for lading av elbil.

Priser:

Garasjeplass kr. 1284,- +mva.

Garasjeplass med ladeboks kr. 1850,- +mva.

Strømforbruk for lading blir fakturert kvartalsvis.

 

Det er også et ledig lagerlokale på 49 kvm. i Trondheimsveien 100.

 

Ta kontakt på e-post kontakt@odi.no eller telefon 22 38 94 40 for nærmere informasjon.

If gikk i juni 2020 over til bonusfri motorvognforsikring for alle kommersielle forsikrede kjøretøy. Alle med eksisterende bonus beholdt denne frem til sitt hovedforfall, og nå i juli 2022 er alle forsikrede kjøretøy i If sin portefølje uten bonusordning. Alle private forsikrede kjøretøy har fortsatt bonusordning, sier Sindre Svenheim, avtaleansvarlig for ODI og NTI.

 

Hvorfor har vi gjort dette?

 

Dagens bonusordning har gått ut på dato, og skaper usikkerhet for kundene våre, og hindrer oss i å være lette å forstå. Vi ønsker å gjøre det enklere for kundene våre og derfor har vi gått over til bonusfri bilforsikring.

Ofte er kundene våre bekymret for å rapportere hendelser i frykt for hva som skjer med bonusen. Vi ønsker at kundene våre skal bruke oss når de trenger hjelp. Har du mye skader vil det påvirke prisen din uavhengig om vi hadde brukt bonus eller ikke. Prisen på forsikringene baserer seg på den generelle skadeutviklingen på taxi, samt de skadene du har hatt på kjøretøy og øvrige forsikringer.

 

«Hvordan påvirker dette mine forsikringer? Jeg er en veldig god sjåfør og har ingen skader, jeg vil ikke betale mer på grunn av andres skader.»

  • Ordningen med bonus er komplisert, og ofte er det ikke helt rettferdig. Forsikring er et spleiselag og det er slik at de som har mange skader skal betale mer enn de som har få skader. Tradisjonelt har det vært enkelt å bygge opp bonus uforholdsmessig raskt ved å for eksempel bytte forsikringsselskap ofte. Dette fører til at det er flere som har hatt høyere bonus enn hva de egentlig burde, som også fører til at de med få skader har måtte betale mer. If har interne systemer som fanger opp risiko og registrerer skader, og det vil fortsatt være slik at de som har mange skader må betale mer enn de som har få eller ingen skader.

Vi ønsker at prisen på din forsikring skal være så forutsigbar som mulig, og med bonusfri bilforsikring slipper du å bekymre deg for store prishopp på enkelte av kjøretøyene dine.

 

Hva skjer hvis jeg forlater If, må jeg starte med startbonus hos neste forsikringsselskap?

  • Da vi ikke lenger benytter bonus kan vi ikke heller dele bonus med nytt forsikringsselskap, men vi vil selvfølgelig være behjelpelig med å gi deg eller nytt forsikringsselskap informasjon om ditt skadebilde og skadestatistikk. På denne måten kan nytt forsikringsselskap beregne bonus. Du kan også enkelt sjekke din egen skadestatistikk selv når du logge rinn på mine sider.

Prisøkninger i markedet

Mange taxieiere har opplevd prisøkninger på sine kjøretøy de siste årene. Dersom du har fått prisøkning så skyldes ikke dette at vi har gått bort fra bonus, men det har dessverre vært en sterk økning i skadekostnad i hele det norske markedet. Dette er drevet primært av at skader skjer oftere, og kjøretøyene er mye mer teknisk avanserte med sensorer og kalibreringer, noe som fører til dyrere reparasjoner.

  • Alle våre kunder som har gått over til bonusfri forsikring har fått informasjon om dette, enten i brev, eller av sin kunderådgiver dersom de har vært i kontakt. Tilbakemeldingene vi har mottatt på denne endringen har stort sett vært positive, selv om bonus har vært en gammel inngrodd tradisjon på kjøretøyforsikringer i Norge. Med denne endringen vil det bli lettere for oss å prise forsikringene mer rettferdig, slik at de som har mange skader faktisk må betale mer enn de som har få skader, avslutter Svenheim

 

 

 

Årsmøte i ODI utsettes til onsdag 18. august kl. 18.00 grunnet smittesituasjonen i samfunnet.

Årsmøte avholdes på Thon Hotel Opera der vi vil få gode smittevernsrutiner og plass til alle med 1 meters avstand.

Grunnet smittesituasjonen blir Årsmøte i år uten den tradisjonelle middagen i etterkant. Vi beklager det, men ber om forståelse for at det ikke lar seg gjøre i år.

 Innkalling kommer i posten på vanlig måte.

Varsel om prisendringer for Fortum Charge & Drive-tjenester. Endringene vil gjelde fra 1. april 2021.

Vi ønsker å informere deg om våre prisendringer for Fortum Charge & Drive-tjenester. Samtidig med prisendringene innfører vi en ny prisstruktur, som er basert på kWh-forbruk under lading. Dette er noe mange av kundene våre har etterspurt, og vi er derfor glade for å kunne introdusere dette for lynlading (HPC) og mellomrask lading (AC/22 kW).

Prisendringene gjelder for de fleste ladere som er tilgjengelige via Charge & Drive. Ettersom Charge & Drive e-mobilitetstjeneste gir deg tilgang til ladesteder som drives av forskjellige ladepunktoperatører, kan prisene på ladere variere. Du finner tilgjengelige ladere og gjeldende priser i Charge & Drive-appen.

LAST NED CHARGE & DRIVE-APPEN

Gjeldende priser fra 1. april 2021:

  • Mellomrask lading (AC/22kW): 3 kr per kWh
  • Hurtiglading (DC/50kW): 3,10 kr per min
  • Lynlading (HPC/+75kW): 5 kr per kWh
Som en av de største leverandørene på mobile ladetjenester i Norden, jobber vi kontinuerlig for å forbedre og utvide tilbudet vårt. Dette slik at du kan lade bilen din enkelt og praktisk, både hjemme og på veien. For mer informasjon om Fortums ladetjenester, vennligst se her.

Har du spørsmål eller ønsker å gi din tilbakemelding på noen av tjenestene våre, kan du sende oss en epost på chargedrive.no@fortum.com.

Vennlig hilsen,
Fortum Norge

Du får nå 25 % rabatt på hurtiglading med firmakort hos Circle K.

 

Last ned dokument

Som ODI/NTI medlem får du inntil 2000 kroner i rabatt på installasjon ved bestilling av Easee Home hjemmelader fra Circle K.

 

Last ned dokument

Ved å klikke på linken finner du mer informasjon om bonusfri bilforsikring fra if forsikring.

Last ned dokument

Nå kan du få Peppes Pizza på Circle K på Bryn.

Les mer om Peppes Pizza på Circle K stasjoner:

www.vg.no/annonsorinnhold/circlek/peppes-on-the-go/

 

 

Ved å klikke på linken så finner du protokoll etter årsmøte:

Last ned dokument

Styret i ODI har besluttet å forlenge den økte stedbundne ekstra rabatt på Bryn til ODI til sine medlemmer. Rabatten vil da være kr 2,00 for diesel og 1,85 for bensin frem til 31.07.21. Husk også kr 25,- som oppspart rabatt pr. betalte vask. Alt inkl. mva.

Velkommen til Bryn!

Tlf: 22 38 94 40

Tastevalg:
1 - Sentralbord og admin ODI/NTI
2 - Økonomi
3 - Taxibutikken
4 - Circle K Bryn

Hovedkontor
Åpningstider ODI/NTI
Man - Fre 8:00 - 15:30
Sommertid (jun-aug) 8:00 - 15:00
kontakt@odi.no
Vår servicestasjon
CircleK Bryn
Les mer her