HJEM
MENY
Søk

Bonusfri motorvognforsikring fra if.

If gikk i juni 2020 over til bonusfri motorvognforsikring for alle kommersielle forsikrede kjøretøy. Alle med eksisterende bonus beholdt denne frem til sitt hovedforfall, og nå i juli 2022 er alle forsikrede kjøretøy i If sin portefølje uten bonusordning. Alle private forsikrede kjøretøy har fortsatt bonusordning, sier Sindre Svenheim, avtaleansvarlig for ODI og NTI.

 

Hvorfor har vi gjort dette?

 

Dagens bonusordning har gått ut på dato, og skaper usikkerhet for kundene våre, og hindrer oss i å være lette å forstå. Vi ønsker å gjøre det enklere for kundene våre og derfor har vi gått over til bonusfri bilforsikring.

Ofte er kundene våre bekymret for å rapportere hendelser i frykt for hva som skjer med bonusen. Vi ønsker at kundene våre skal bruke oss når de trenger hjelp. Har du mye skader vil det påvirke prisen din uavhengig om vi hadde brukt bonus eller ikke. Prisen på forsikringene baserer seg på den generelle skadeutviklingen på taxi, samt de skadene du har hatt på kjøretøy og øvrige forsikringer.

 

«Hvordan påvirker dette mine forsikringer? Jeg er en veldig god sjåfør og har ingen skader, jeg vil ikke betale mer på grunn av andres skader.»

  • Ordningen med bonus er komplisert, og ofte er det ikke helt rettferdig. Forsikring er et spleiselag og det er slik at de som har mange skader skal betale mer enn de som har få skader. Tradisjonelt har det vært enkelt å bygge opp bonus uforholdsmessig raskt ved å for eksempel bytte forsikringsselskap ofte. Dette fører til at det er flere som har hatt høyere bonus enn hva de egentlig burde, som også fører til at de med få skader har måtte betale mer. If har interne systemer som fanger opp risiko og registrerer skader, og det vil fortsatt være slik at de som har mange skader må betale mer enn de som har få eller ingen skader.

Vi ønsker at prisen på din forsikring skal være så forutsigbar som mulig, og med bonusfri bilforsikring slipper du å bekymre deg for store prishopp på enkelte av kjøretøyene dine.

 

Hva skjer hvis jeg forlater If, må jeg starte med startbonus hos neste forsikringsselskap?

  • Da vi ikke lenger benytter bonus kan vi ikke heller dele bonus med nytt forsikringsselskap, men vi vil selvfølgelig være behjelpelig med å gi deg eller nytt forsikringsselskap informasjon om ditt skadebilde og skadestatistikk. På denne måten kan nytt forsikringsselskap beregne bonus. Du kan også enkelt sjekke din egen skadestatistikk selv når du logge rinn på mine sider.

Prisøkninger i markedet

Mange taxieiere har opplevd prisøkninger på sine kjøretøy de siste årene. Dersom du har fått prisøkning så skyldes ikke dette at vi har gått bort fra bonus, men det har dessverre vært en sterk økning i skadekostnad i hele det norske markedet. Dette er drevet primært av at skader skjer oftere, og kjøretøyene er mye mer teknisk avanserte med sensorer og kalibreringer, noe som fører til dyrere reparasjoner.

  • Alle våre kunder som har gått over til bonusfri forsikring har fått informasjon om dette, enten i brev, eller av sin kunderådgiver dersom de har vært i kontakt. Tilbakemeldingene vi har mottatt på denne endringen har stort sett vært positive, selv om bonus har vært en gammel inngrodd tradisjon på kjøretøyforsikringer i Norge. Med denne endringen vil det bli lettere for oss å prise forsikringene mer rettferdig, slik at de som har mange skader faktisk må betale mer enn de som har få skader, avslutter Svenheim

 

 

 

Tlf: 22 38 94 40

Tastevalg:
1 - Sentralbord og admin ODI/NTI
2 - Økonomi
3 - Taxibutikken
4 - Circle K Bryn

Hovedkontor
Åpningstider ODI/NTI
Man - Fre 8:00 - 15:30
Sommertid (jun-aug) 8:00 - 15:00
kontakt@odi.no
Vår servicestasjon
CircleK Bryn
Les mer her